کلینیک پزشکی و دندانپزشکی من

علائم ویروس کرونا

مدت زمان ماندگاری کرونا ویروس جدید بر روی سطوح مختلف

منظور از ماندگاری (مقاومت) کرونا ویروس، حفظ قابلیت بیماری‌زایی است. ضمناً، قابلیت بیماری‌زایی بر روی سلول‌های کشت‌شده در محیط آزمایشگاه سنجیده شده است. 

کمیته مشورتی دندانپزشکی کرونا، معاونت درمان وزارت بهداشت اعلام کرد: ویروس کرونا در دمای ۴ تا ۲۲ درجه ۱۴ روز زنده می‌ماند و همین مدت بیماری زایی دارد. بیماری زایی این ویروس در دمای ۳۷ درجه به دو روز کاهش می‌یابد. در دمای ۵۶ درجه میزان ماندگاری و بیماری زایی ویروس به ۳۰ دقیقه می رسد و در دمای ۷۰ درجه پس از پنج دقیقه ویروس از بین می رود.

مدت زمان ماندگاری ویروس کرونا روی سطوح مختلف
                                               مدت زمان ماندگاری ویروس کرونا روی سطوح مختلف

بر اساس اعلام معاونت درمان وزارت بهداشت، میزان ماندگاری ویروس کرونا بر روی کاغذ سه ساعت، روی پارچه و چوب دو روز، روی شیشه چهار روز، روی استیل، پلاستیک و سطح درونی ماسک ۷ روز و روی سطح خارجی ماسک بیش از ۷ روز زنده می ماند و بیماری زایی دارد.

دیدگاه خود را بنویسید