کلینیک پزشکی و دندانپزشکی من

فرم استخدامی کلینیک من

شما در حال تکمیل فرم استخدامی کلینیک من شامل مراکز( مرکز پزشکی و دندانپزشکی فرهنگیان شهرستان شوش ، جهاد دانشگاهی اهواز مرکز نادری و پردیس ) هستید. انضباط کاری ، روحیه کار تیمی ، جدیت در وظایف محوله ، رعایت شئونات اسلامی در گفتار ، رفتار و پوشش بخشی از اصول حرفه‌ای این مرکز می باشد. شما با علم به این مطلب اینجا هستید که با بیمار ، همراهان او و کادر درمان در ارتباط باشید پس آمادگی لازم برای درک نگرانی آنها را خواهید داشت. شما عضوی از تیمی خواهید شد که به کار حرفه‌ای معتقد است و تلاش دارد از ورود مسائل حاشیه‌ای به کار جلوگیری نماید زیرا بازده شما را کاهش خواهد داد لذا با علم و تعهد به موارد فوق لطفاً جهت بررسی بیشتر فرم زیر را تکمیل نمایید.