کلینیک پزشکی و دندانپزشکی من

آشنایی با مجموعه کلینیک من

خالق زیبا ترین لبخندها

کلینیک من ، مجموعه ای درمانی فعال در استان خوزستان است.
هدف مجموعه کلینیک من ارتقا سلامت عمومی جامعه ، اطلاع رسانی و درمان می باشد.
کلینیک من در شهرستان شوش با نام درمانگاه فرهنگیان و در بخش های : پزشکی ، دندانپزشکی، مامایی، تغذیه و بخش های تخصصی اعصاب و روان، زنان،داخلی و... فعالیت دارد.
و در شهر اهواز مراکز دندانپزشکی جهاد دانشگاهی مستقر در نادری خیابان حافظ ، روبروی پارکینگ کارون و نیز اهواز پردیس، مرکز تخصصی درمان ناباروری را مدیریت میکند.

مرکز پردیس اهواز

مرکز شوش دانیال

مرکز نادری اهواز